geri dönüşümün önemi

geri dönüşümün önemi

geri dönüşümün önemi

Geri dönüşüm daha önce kullanılmış olan ürünlerin çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddesinin yeniden işlenip yeniden bir ürün oluşturulmasına denir. Kağıt, cam ve plastik gibi atıklar geri dönüştürülebilir atıklardır. Geri dönüşüm ve ham madde kaynaklarımızın tüketimini azaltan çok önemli bir uygulamadır. Atık olarak görülen bu ürünlerin tekrar işlenerek ham madde haline getirilmesinin doğa için önemi oldukça büyüktür. Kağıt dönüşümü de doğa için oldukça önemli olan geri dönüşüm örneklerindendir. Dünyada her yıl 2.1 milyar ton çöp üretilmektedir. Bu kadar çöpü akılda canlandırmak mümkün bile değil. 800 bin olimpik havuzu dolduracak kadar çöp her yıl insanlar tarafından üretiliyor. Çöp üretimi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Bu konuda en kötü ülkelerden biri ise ABD. ABD’de kişi başı üretilen atık miktarı ortalamanın üç katını bulabiliyor. Tüm bu çöplerin yalnızca yüzde 35’i geri dönüştürülüyor. Çöp geri dönüşümü konusunda dünyada en önde gelen ülke ise Almanya’dır. Almanya, ürettiği çöplerin yüzde 68’ini geri dönüştürerek geri dönüşüme büyük bir katkı sağlıyor. Dünya genelinde ise bu oran bu kadar yüksek değil. Tüm dünyada her yıl üretilen 2.1 milyar ton çöpün yüzde 54’ü kadarı geri dönüştürülüyor. Kalanı ise geri dönüştürülmemek üzere atık olarak atılıyor. Türkiye’de ise geri dönüşüm konusu maalesef ki çok parlak değil. Ülkemizde her yıl 6 milyon ton geri dönüştürülebilir atık üretiliyor. Ancak bunların 5 milyon tonu geri dönüştürülmüyor. Bu da ülkemizin geri dönüşüm konusunun üzerinde daha çok durmasını gösteren verilerden biridir. Geri dönüşüm pek çok farklı çeşit atık üzerinden yapılabiliyor. Cam, plastik, kağıt, pil ve evsel atıklar bunların başında geliyor. Kağıt geri dönüşümü ise doğrudan ormanların korunması ile ilgili olduğu için diğerlerinden ayrılıyor. Yılda yaklaşık 2 milyar ağaç kağıt üretimi için kesiliyor. Bu da yaklaşık 18 milyon dönümlük orman arazisine denk geliyor. Ağaçları korumanın yolu ise geri dönüşümden geçiyor. 1 ton kağıdın geri dönüşümü 17 tane ağacın kesilmesinin önüne geçiyor. Dünyanın akciğerleri kabul edilen ormanları korumanın yolu geri dönüşümden geçiyor.

Rakamlarla Kağıt Üretimi, Tüketimi ve Geri Dönüşümü Nedir?

Günümüzde kağıt tüketimi özellikle ofis ve okullarda kritik ölçekte önemlidir. Bu yüzden her yıl milyarlarca insan milyonlarca kağıt harcamaktadır ve bu sayı gittikçe artış göstermektedir. Kağıdın ham maddesi ve üretim kaynağı ağaçlar olduğu için bu tüketim, ağaçların ve ormanların sayısını oldukça etkilemektedir. Örneğin Türkiye’yi ele alırsak Türkiye’deki kağıt tüketimi yılda yaklaşık 6 milyon tonu bulmaktadır. Kişi başı kağıt tüketimi ise yaklaşık 70 bin kilogram kağıt etmektedir. Dünya’da ise durum daha farklı değildir. Her yıl pek çok ağaç kağıt üretimi amacı ile kesilmektedir. Dünya’da her yıl 15 milyar ağaç kağıt üretimi amacı ile kesilmektedir. Bunların yerine ise yalnızca 5 milyar ağaç dikilmektedir. Bu da ormanlık alanların her yıl daha çok azalması anlamına gelmektedir. Kağıt tüketimini karşılamak için üretilen her 1 ton kağıt hamuru için yaklaşık 2 ton farklı türde ağaç kesilmesi gerekmektedir. 20 adet ağacın kesimi ile 80 koli yani yaklaşık 200.000 adet A4 kağıdının elde edilebilmesi mümkündür. Türkiye’de tüketilen kağıt ürünleri için kişi başına 7 ağaç kesilmektedir. Ofislerde, okullarda ve resmi kurumlarda yaptığımız gereksiz yazışmalar için yaklaşık 80 kilogram kağıt harcamaktayız ve bu da 1 ağacın kesilmesi demektir. Dünyada her yıl kişi başı harcanan kağıt miktarı da 78.3 kilogramdır. Yani Türkiye dünya ortalaması ile yaklaşık aynı değerde kağıt harcamaktadır. Bu kağıtların geri dönüşümü ormanlarımızın daha fazla azalmaması için oldukça önemlidir. Eğer gereksiz yazışmaları azaltıp önüne geçebilirsek hem 2 milyon ağacı kesilmekten kurtarırız hem de kağıt ve üretimden tasarruf edebiliriz. Yalnız bunlara rağmen ülkemizdeki kağıt geri dönüşümü oranı %40 seviyesinde kısıtlıdır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde atılan adım ve geri dönüşüme yapılan yönlendirmeler ile seviyeyi %60’a yükseltmek hedeflenmektedir. Günümüzde geri dönüşüme kazandırılan her 70 kilogram kağıt ile 1 ağacı kurtarabilmek mümkündür. Eğer dünyadaki kağıt tüketimini yarı yarıya azaltırsak 8 milyon hektar ormanlık alan kurtarabiliriz.